301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
27 Temmuz 2020 - Pazartesi 13:16 Bu yazı 136 kez okundu
 
FAİZCİLERİN DAVRANIŞ TARZI
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Faiz yiyenler, şeytanın takılıp aklını çeldiği[1] kimsenin davranışından farklı davranmazlar. Bu onların, “Alım satım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir. Allah alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime, Rabbinden bir öğüt ulaşır da faize son verirse geçmişte olan kendinindir; onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse, onlar o ateşin arkadaşıdırlar; orada ölümsüzdürler.” (Bakara, 2/275)

Fahreddin Razî’nin konu ile ilgili bir tespiti şöyle özetlenebilir:

“Faizi helâl görenlere göre faizli işlem her yönden alım satımla aynıdır. Öyleyse nasıl olur da biri helâl, diğeri haram olur. Peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satmak helâl ise, 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya satmak da helâl olmalıdır. Bu iki işlem arasında mantıkî bir fark yoktur.”[2]

Bu iki işlem arasında benzerlik vardır, ama farklar da vardır. Nitekim şarap ile üzüm şırası da birbirine benzer; ikisi de üzüm suyundandır. Ama aradaki farktan dolayı “şıra tıpkı şarap gibidir”, denemez. Yukarıdaki iki işlem de farklıdır. Bundan dolayı birine borç, diğerine satış denmiştir. Borç veren, verdiğinin dengini alır. Yani 10 lira vermişse 10 lira alır. Faiz, o denkliği bozan fazlalıktır. Peşin fiyatı 10 lira olan bir mal, bir ay vadeli 11 liraya satılırsa 11 liranın tamamı malın bedeli olur. O mal ile 10 veya 11 lira arasında denklik olmadığı için fazlalıktan da bahsedilemez.

Bu fark, birçok farkı beraberinde getirir. Meselâ alım satım daha çok peşin olur; ama borcun peşini olmaz. Hiç kimse, hemen ödemek üzere borç almaz; az da olsa vade gerekir. Satıcı, 8 liraya aldığı malı hemen, peşin 10 liraya satarak 2 lira kâr edebilir. Ama bu şekilde bir faiz geliri sağlanamaz.

Fahreddin Razi’nin ikinci tespiti şöyle özetlenebilir:

“Faizciler derler ki; alım satımın helâl olmasının sebebi insanların ihtiyacını karşılamasıdır. Faizli işlem de ihtiyacı karşılar. Bugün parasız ve ihtiyaç içinde olan bir kişinin, ileride eline geçecek malı bulunabilir. Eğer faiz yasak olsa para sahipleri bu şahsa hiçbir şey vermez, o da sıkıntı ve ihtiyaç içinde kalır. Ama faize izin verilirse para sahibi, daha çok almak arzusuyla onun ihtiyacını karşılar. Borçlu da eline mal geçince borcunu fazlasıyla öder. Eline mal geçtiğinde fazla ödeme yapması, o zamana kadar ihtiyaç içinde kalmasından iyidir. Öyleyse faiz helâl olmalıdır. Nitekim alım satım çeşitlerinin helâl olmasının sebebi de ihtiyacın karşılanmasıdır.”[3]

Bir şeyin helâl olmasının sebebi, sırf ihtiyacın karşılanması olsa hırsızlığın, yalanın, zina vs.’nin de helâl olması gerekir. Bunlar için de makul gerekçeler ileri sürülebilir.

Alım satım ile faiz, evlenme ile zina gibi de kabul edilebilir. Zira Allah’ın Elçisi’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir toplumda faiz ve zina ortaya çıkarsa artık Allah’ın cezasını hak etmiş olurlar.”[4] Kişinin, eşi ile yaptığı cinsel ilişki, zinakârın yaptığı ile aynıdır. Nikâh ile bir aile kurulur. Eşler karşılıklı hak ve sorumluluk üstlenirler. Ama zina kısa süreli bir zevkten ibarettir. Süleymaniye Vakfı’ndaki bir toplantıda Sabri Orman[5] bu konuda şunları söylemiştir:

“Nikâhlı ilişki ile nikâhsız ilişkiyi siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, psikolojik sonuçlarına doğru götürdüğümüz zaman bakıyoruz ki, nikâh akdine dayalı eylemin sonuçlarıyla diğeri hakikaten farklı. Aynı şey alışverişle faiz için de söylenebilir. İkisi birbirine benzer gibi görünüyor. Faizin kabul edildiği bir sistemin sonuçları ve yapısıyla faizin kabul edilmediği bir sistemin yapısı ve sonuçları birbirinden hayli farklı oluyor. Bunu sonuna kadar takib ettiğimiz zaman gerçekten görüyoruz ki faizli bir sistemin İslâm’ın genel yapısıyla uyuşması mümkün değilken, faizin yasak edilmesi âdeta İslâmiyet’te olumlu olarak söylenen her şeyin bir de olumsuz olarak ifade edilmesidir. Yani eğer faizi yasaklamazsanız kardeşlik esasına dayalı bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Eğer faizi yasaklamazsanız emri bilmaruf nehyi anil münker yani iyiliği isteyip kötülüğü yasaklama konusunu yürütecek özelliğe sahip insanların gelişmesi mümkün olmaz. Halbuki bunlar Müslümanların temel görevlerindendir. Faizli işlemle alım satım birbirine benzer gözüküyorsa da bunu mantıkî sonuçlarına kadar takip edersek faizli bir ekonomik sistem ile faizin olmadığı bir ekonomik sistem, birbirinden hayli farklı olur. Yani faiz yasağı İslâmiyet’in olmazsa olmaz şartıdır.”

Yukarıdaki âyette şu ifadeler geçmişti:

“Faiz yiyenler, şeytanın takılıp aklını çeldiği kimsenin davranışından farklı davranmazlar. Bu onların, “Alım satım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir.”

Alım satımla faizi aynı saymak, gerçekten şeytanca bir tavırdır. Eğer aynı olsalardı bankalar da ticaret yapabilirdi. Bugün dünyanın her yerinde, bankaların ticaret yapması yasaktır.

Faizin yasak olmadığı devletlerde alım satım serbest olduğu halde faizli borç vermek için yetkili makamdan izin almak gerekir. Gerekli izni almamış kişi ve kuruluşlar faizli borç veremezler. Bu, aslında faizciliğin o devletlerde de yasak olduğunu, ancak devletin denetimi altında yapılabildiğini gösterir. Kur’ân’daki yasakların evrenselliği, zaten bunu gerektirir.

 
Etiketler: FAİZCİLERİN, DAVRANIŞ, TARZI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Eylül 2020
Toplumsal Cinsiyet
9 Okunma.
26 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 10
5 Okunma.
23 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 9
35 Okunma.
21 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 8
31 Okunma.
20 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 7
66 Okunma.
19 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 6
17 Okunma.
17 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 5
29 Okunma.
16 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 4
35 Okunma.
15 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı 3
37 Okunma.
14 Eylül 2020
İmam Şafii'nin Hikmet Anlayışı 2
40 Okunma.
13 Eylül 2020
İmam Şafiî’nin Hikmet Anlayışı
40 Okunma.
10 Eylül 2020
Batı güdümünde doğan yeni din 2
51 Okunma.
09 Eylül 2020
Batı Güdümünde Doğan Yeni Din
38 Okunma.
08 Eylül 2020
Nebîyi ve Ulemâyı Tanrılaştırma
48 Okunma.
07 Eylül 2020
HALİFELİK MAKAMI VE TEOKRASİ
56 Okunma.
06 Eylül 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
63 Okunma.
20 Ağustos 2020
Nebi ve Kitap İnancı 2
289 Okunma.
19 Ağustos 2020
Nebi ve Kitap İnancı
61 Okunma.
18 Ağustos 2020
Paralel dini kimler yaşatıyor
56 Okunma.
12 Ağustos 2020
Üzeyir Aleyhisselam 4
106 Okunma.
11 Ağustos 2020
Üzeyir Aleyhisselam 3
75 Okunma.
08 Ağustos 2020
Üzeyir Aleyhisselam 2
50 Okunma.
06 Ağustos 2020
Üzeyir Aleyhisselam
58 Okunma.
26 Temmuz 2020
PARA PİYASASI VE MAL PİYASASI
60 Okunma.
20 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 4
127 Okunma.
19 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 3
85 Okunma.
17 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler 2
54 Okunma.
16 Temmuz 2020
Namazlarda Okunan Dua ve Zikirler
75 Okunma.
15 Temmuz 2020
3. Ali İmran Suresi 6. Ayet
77 Okunma.
14 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek 3
90 Okunma.
13 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek 2
76 Okunma.
12 Temmuz 2020
Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek
69 Okunma.
10 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 7
102 Okunma.
09 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 6
68 Okunma.
08 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 5
101 Okunma.
07 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 4
87 Okunma.
06 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 3
82 Okunma.
05 Temmuz 2020
Hac ve Kurban 2
111 Okunma.
04 Temmuz 2020
Hac ve Kurban
99 Okunma.
02 Temmuz 2020
KUR’ÂN VE SÜNNET’TE FAİZ
116 Okunma.
24 Haziran 2020
Buruc Suresi
175 Okunma.
22 Haziran 2020
Fil Suresi
150 Okunma.
21 Haziran 2020
Kur’ân’da Namaz Vakitleri
146 Okunma.
20 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 17
105 Okunma.
19 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 16
114 Okunma.
17 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 15
117 Okunma.
16 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 14
159 Okunma.
15 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 13
85 Okunma.
14 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 12
118 Okunma.
13 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 11
122 Okunma.
11 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 10
126 Okunma.
10 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 9
145 Okunma.
09 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 8
133 Okunma.
08 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 7
147 Okunma.
07 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 6
108 Okunma.
06 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 5
126 Okunma.
04 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 4
163 Okunma.
03 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 3
118 Okunma.
02 Haziran 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri 2
121 Okunma.
28 Mayıs 2020
Ekvatordan Kutuplara Namaz ve Oruç Vakitleri
197 Okunma.
22 Mayıs 2020
Tekvir Suresi
211 Okunma.
21 Mayıs 2020
Kadir Suresi
472 Okunma.
20 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
131 Okunma.
19 Mayıs 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
136 Okunma.
18 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
91 Okunma.
17 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
133 Okunma.
16 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
102 Okunma.
14 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
120 Okunma.
13 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
124 Okunma.
12 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
153 Okunma.
11 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam
157 Okunma.
09 Mayıs 2020
Faizcilerin davranış tarzı
173 Okunma.
07 Mayıs 2020
Para piyasası ve mal piyasası
146 Okunma.
05 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 4
137 Okunma.
03 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 3
133 Okunma.
02 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 2
181 Okunma.
01 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER
178 Okunma.
29 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar 2
148 Okunma.
28 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
208 Okunma.
27 Nisan 2020
Dinin Kaynağını (mı) Tartışıyoruz?
142 Okunma.
26 Nisan 2020
İmsak (Sabah Namazı) Vakti
362 Okunma.
25 Nisan 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
217 Okunma.
24 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi 2
200 Okunma.
23 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi
216 Okunma.
21 Nisan 2020
Bayramı Nebimiz Gibi Yaşayalım
244 Okunma.
20 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 7
232 Okunma.
19 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 6
176 Okunma.
17 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 5
189 Okunma.
16 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 4
171 Okunma.
15 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 3
141 Okunma.
14 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 2
149 Okunma.
12 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
131 Okunma.
11 Nisan 2020
Din ve Deyn
211 Okunma.
09 Nisan 2020
Allah'ın koyduğu sınırların aşılması ve oruç örneği
197 Okunma.
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
189 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
190 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
211 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
191 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
199 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
185 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
212 Okunma.
26 Mart 2020
Kur’ân’da Eşyanın Dili
186 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
170 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
189 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
202 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
201 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
213 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
215 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
189 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
270 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
221 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
233 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
219 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
352 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
237 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
198 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
222 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
242 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
215 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
222 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
279 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
386 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
258 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
268 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
295 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
256 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
310 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
312 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
340 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
478 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
392 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
343 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
309 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
522 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
402 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
866 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
870 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
569 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
621 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
533 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
646 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
491 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
513 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
602 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
626 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
592 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
583 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
464 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
478 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
545 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
610 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
520 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
544 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
584 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
483 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
605 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
561 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
636 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
482 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
572 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
601 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
497 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
572 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
506 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
617 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
639 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
601 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
560 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
636 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
656 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
576 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
580 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
699 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
588 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
586 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
496 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
614 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
615 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
612 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
681 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
657 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
543 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
571 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
599 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
693 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
677 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
642 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
602 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
606 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
586 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
527 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
646 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
658 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
550 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
545 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
677 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
547 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
742 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
706 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
538 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
573 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
763 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
692 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
845 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
609 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
620 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
634 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
716 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
1021 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
775 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
662 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
712 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
743 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
689 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
684 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
735 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
759 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
678 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
1208 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
699 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
1167 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1787 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1228 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1850 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
804 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
840 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
740 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
852 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1066 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
838 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
871 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
1064 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
877 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
947 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
992 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
1027 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
1007 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1287 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
1014 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
1085 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1263 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
1106 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
1056 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
945 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
967 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
955 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
1242 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
950 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
973 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
957 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
938 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
985 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
985 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
1005 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
973 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
1015 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1490 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
985 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
996 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
1015 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
1066 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
1019 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1493 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
2051 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1512 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
978 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
984 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1402 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1484 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1223 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1554 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
1001 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
880 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1388 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1258 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1333 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1135 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
993 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
1247 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1164 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1610 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
1149 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
1078 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1199 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1988 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
1138 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2540 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2875 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2548 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1796 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1271 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1547 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1831 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1266 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6339 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1191 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1302 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1298 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1139 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1169 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1205 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1296 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1213 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
1097 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
1118 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1201 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1190 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1235 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1332 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
1080 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1214 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1170 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1177 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1277 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1205 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1143 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1394 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1264 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1175 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1364 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1359 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1665 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
3013 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2632 Okunma.
Haber Yazılımı