301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
08 Ekim 2019 - Salı 11:07 Bu yazı 397 kez okundu
 
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

G- Çocuk Bakımı (Hidâne Hakkı)

Hidâne, çocuğun, ehliyetli biri tarafından belli bir süre için alı konup yetiştirilmesi demektir. Çocuğun yetiştirilmesi dinen anneye aittir ama anne hukuken bununla sorumlu tutulamaz. Fakat çocuğun bakımını üstlenecek başka bir kimse yoksa o zaman anne çocuğa bakmağa mecbur olur.[7] Anne boşanıp ayrıldıktan sonra hidâne için babadan ücret talep edebilir. (Nafakât m. 453) Çocuğun bakılacağı evin kirası da babaya aittir. Baba yoksa bunu en yakın akrabası öder. Fakat annenin kendi meskeni bulunur da çocuğa orada bakmak mümkün olursa ayrıca kira talep edemez. (Nafakât m.460) Çocuk için ödenecek nafaka, babanın maddi gücüne ve çocuğun yaşına göre değişir. Babanın eli darda değilse çocukların nafakalarında genişlik göstermesi gerekir. Hakim, nafakayı uygun gördüğü miktarda artırır. (Nafakât,m.458) Çocuk için takdir edilen nafaka anneye verilir. Annenin nafakayı çocuğa harcamadığı tespit edilirse ya nafaka güvenilir bir kişiye verilerek annenin ondan sabah akşam azar azar alması temin edilir veya nafakayı harcama görevi annenin dışında birine verilir. (Nafakât,m.461-462) Anne bir yabancıyla evlenince çocuğa bakma hakkını kaybeder. Çünkü bu durumda çocuk aşağılanıp huzursuz edilebilir. Fakat anne, çocuğun yakınlarından olan bir şahısla mesela amcasıyla evlenmişse bu hak düşmez.

Anne yabancı biriyle evlendiği halde bu kişi çocuğun bakımını kabul ederse onu annesinden almak caiz olmaz. Çok kere bir üvey baba, karısının hatırı ve Allah rızası için bir çocuğa akrabasından daha iyi bakabilir.[8] Bir kimse çocuğunu alıp başka bir yere götürmek isterse anne buna mani olabilir. Çünkü annenin çocuğu terbiye etme hakkını çiğnenmiş olur. Erkek çocuklar kendi işlerini yapabilecek bir çağa gelinceye kadar bakımını üstlenen kadının (hâdinesinin) yanında bulunur. Ondan sonra velisine teslim edilirler. Bu müddet yedi, sekiz veya dokuz yaşını tamamlayıncaya kadardır. Uygulamada yedi yaş esas alınmıştır. Erkek çocuklar bu yaştan sonra bir erkek gibi yetişmeye, ilim ve sanat öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu konuda babaları ve dedeleri daha ehildirler. Kız çocukları ise adet görmeye veya büluğ çağına yaklaşmaya yani erkeklerin ilgisini çekmeye (müştehât olmaya) başlayıncaya kadar analarının yanında kalırlar. Bundan sonra babalarının ve dedelerinin korumasına daha çok ihtiyaç duyacaklarından analarından alınırlar.[9] Bakım hakkı sona ermiş olan çocuğu anne, istediği zaman gidip görebilir. Kendisi bundan men edilemez.

 

H- Çocukların Nafakaları

Kız olsun erkek olsun, çocukların nafakalarını temin etmek babanın görevidir. Annenin ve diğer akrabanın bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Baba çocuklarına bir türlü nafaka vermez ya da gaip olursa hakim, baba üzerine nafaka takdirinde bulunarak borçlanmak suretiyle çocukların geçimini temin etmesini anneye emreder. Sonra anne bu borcu çocukların babasından alır. Anne borç almayıp da harcamayı kendi malından yapmışsa bunu da bilahare kocasından talep edip alabilir. Babanın yokluğunda çocukları geçindirme görevini babanın babası üstlenir.

Baba, ayrıca bir serveti olmayan küçük çocuklarına bakmağa mecburdur. Çalışıp kazanacakları çağa geldiklerinde onları durumlarına uygun bir sanata koyar yahut ücretle çalıştırıp kazançlarını kendilerine harcar. Kazançları yeterli olmazsa noksan kalan kısmı baba, kendi malından tamamlar. Artan bir şey olursa onu çocuk namına saklar. Eğer çocuğun babası israfçı biri ise bu fazla kısım, hakim tarafından güvenilir bir kişiye teslim edilir. Çocuğun babası veya anası fakir olur da bu fazla kısma muhtaç olurlarsa onu kendilerine harcayabilirler. Çocuklar için taktir edilecek nafakalar, onların yaşlarına ve babalarının servetine uygun, yeterli miktarda olmalıdır. Babaları orta halli ise çocuklar için birer hizmetçi, yetmediği taktirde ikişer hizmetçi de tutulur.[10)

 

İ- Büyük Evladın Nafakası

Büluğa ermiş olan erkek evladın nafakası babaya lazım gelmez, kendilerinin çalışıp karşılaması gerekir. Mevki sahibi ve soylu bulunan kimselerin oğlu olduğu için bir yerde işçilik yapamayacak durumda olanlar kazançtan aciz sayılırlar. Bunların malları yoksa ve mahkemeye müracaat ederlerse nafakalarını hakim taktir eder. Babaları, ” Biz bunların geçimini sağlarız.” diyemezler. Kız evladın, kendine yetecek malı yok ve evli de değilse nafakası babasına aittir. İster bakire olsun isterse iddetini tamamlamış dul olsun, fark etmez.

Evladın tahsil masrafları babaya aittir. Büyük evladın gelirleri ve kazançları kendilerine yeterli olmaz ve çalışıp kazanamayacak durumda bulunurlarsa noksan kalan bölümünü babanın tamamlaması gerekir.[11] Günümüzde yukarıdaki görevlerin büyük bir kısmının erkekler tarafından yerine getirilmediği, kadının bu yüzden taşıyamayacağı yükler altına girdiği ve bir çok aile ihtilafının çıktığı kolaylıkla anlaşılabilir.

 

III- ERKEĞİN HAKLARI

 

A- Aile Reisliği

Erkek, üstlendiği bu kadar sorumluluğun bir karşılığı olmak üzere aile reisliği makamına oturur. Kadının temel görevi ise kocasının haklı isteklerine boyun eğmek ve kendisini daima onun meşru arzularına cevap verecek şekilde hazır bulundurmaktır. Resûlullahsallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kadın geceyi kocasının yatağından ayrılarak geçirirse yatağa dönünceye kadar melekler onu lanetlerler.” (Buhari, Nikah 85; Müslim Nikah l20) Kadının nafile oruç tutması kocasının iznine bağlanmıştır. Resûlullahsallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kocası yanındayken bir kadının (nafile) oruç tutması caiz değildir, izin vermişse o başka. Kocasının izni olmadan da eve kimseyi alamaz.” (Buhârî, Nikah 86) Kadın, aile sırlarını kimseye açmamalı, kocasına bağlı kalarak iffetini ve namusunu korumalıdır. Resûlullahsallahü aleyhi ve sellem bir kadına “Evli misin?” diye sordu. “Evet” dedi. Buyurdu ki, “Senin cennetin de cehennemin de kocandır.”[12]

Kadın, kocasının şartlara uygun olarak kendisine tahsis ettiği evde ikamet etmeli ve onun müsaadesi olmadan dışarı çıkmamalıdır. Fakat kocasının müsaadesi olmasa dahi başkasından olan alacağını gidip alabilir. Yanında mahremi bulunmak şartıyla farz olan hac ibadetini yapmak için yolculuğa çıkabilir. Muhammed aleyhisselam yol güvenliği olmadığı için kadınların mahremsiz olarak, tek başlarına yolculuk yapmalarına müsade etmemiştir. Ama yol ve can güvenliği sağlandığı taktirde kadınlar yolculuk yapabilirler. Kocanın müsaadesi olmadan kadının evden çıkmasının yasak olması iki sebebe dayanır. Biri, kocanın her istediği zaman karısıyla görüşebilmesinin mümkün olması, diğeri de kocanın karısından şüphelenmesinin önüne geçilmesidir. Çünkü kendinden habersiz dışarı çıkan kadından kocası şüphelenebilir. şüphe de aile saadetini baltalayıp yıkabilir. Kocası izin verdikten sonra kadının dışarı çıkmasının bir mahzuru yoktur.

 

 
Etiketler: Günümüzde, karı-koca, ihtilafının, sebepleri, 2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Mayıs 2020
Tekvir Suresi
42 Okunma.
21 Mayıs 2020
Kadir Suresi
52 Okunma.
20 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
36 Okunma.
19 Mayıs 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
40 Okunma.
18 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
13 Okunma.
17 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
51 Okunma.
16 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
14 Okunma.
14 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
47 Okunma.
13 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
39 Okunma.
12 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
61 Okunma.
11 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam
46 Okunma.
09 Mayıs 2020
Faizcilerin davranış tarzı
65 Okunma.
07 Mayıs 2020
Para piyasası ve mal piyasası
57 Okunma.
05 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 4
50 Okunma.
03 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 3
54 Okunma.
02 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 2
55 Okunma.
01 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER
52 Okunma.
29 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar 2
58 Okunma.
28 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
104 Okunma.
27 Nisan 2020
Dinin Kaynağını (mı) Tartışıyoruz?
51 Okunma.
26 Nisan 2020
İmsak (Sabah Namazı) Vakti
153 Okunma.
25 Nisan 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
105 Okunma.
24 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi 2
105 Okunma.
23 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi
105 Okunma.
21 Nisan 2020
Bayramı Nebimiz Gibi Yaşayalım
141 Okunma.
20 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 7
82 Okunma.
19 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 6
89 Okunma.
17 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 5
95 Okunma.
16 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 4
62 Okunma.
15 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 3
46 Okunma.
14 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 2
52 Okunma.
12 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
31 Okunma.
11 Nisan 2020
Din ve Deyn
88 Okunma.
09 Nisan 2020
Allah'ın koyduğu sınırların aşılması ve oruç örneği
90 Okunma.
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
83 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
95 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
105 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
94 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
97 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
77 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
98 Okunma.
26 Mart 2020
Kur’ân’da Eşyanın Dili
95 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
80 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
82 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
89 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
106 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
99 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
97 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
108 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
145 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
124 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
122 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
109 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
254 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
145 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
130 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
134 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
160 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
130 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
135 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
155 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
240 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
162 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
166 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
194 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
137 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
187 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
202 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
236 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
374 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
276 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
228 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
223 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
382 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
265 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
750 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
749 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
465 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
514 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
440 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
505 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
435 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
486 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
533 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
477 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
472 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
387 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
396 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
446 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
477 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
428 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
453 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
513 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
407 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
513 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
455 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
554 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
397 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
493 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
503 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
409 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
448 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
422 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
497 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
512 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
491 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
468 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
494 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
522 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
483 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
474 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
581 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
486 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
465 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
418 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
525 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
486 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
515 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
559 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
552 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
459 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
471 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
505 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
552 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
533 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
562 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
515 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
504 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
503 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
440 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
533 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
539 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
468 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
459 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
583 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
442 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
620 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
605 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
460 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
487 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
622 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
594 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
730 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
501 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
532 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
537 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
600 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
887 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
674 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
561 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
624 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
637 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
592 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
587 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
615 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
669 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
581 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
995 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
594 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
1049 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1597 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1119 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1735 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
684 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
731 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
651 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
714 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
964 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
734 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
784 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
946 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
778 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
846 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
902 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
926 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
934 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1161 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
931 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
989 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1092 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
941 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
877 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
824 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
859 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
813 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
1026 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
832 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
875 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
818 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
857 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
860 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
878 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
910 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
864 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
895 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1381 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
852 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
891 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
892 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
936 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
907 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1396 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1961 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1384 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
874 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
881 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1299 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1397 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1118 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1464 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
885 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
808 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1273 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1130 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1188 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1022 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
904 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
1070 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1065 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1494 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
1035 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
972 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1098 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1890 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
1028 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2454 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2464 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2277 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1697 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1150 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1431 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1714 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1188 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6199 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1090 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1193 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1191 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1047 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1078 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1098 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1149 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1131 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
982 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
1028 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1093 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1078 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1089 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1212 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
995 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1099 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1082 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1075 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1144 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1094 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1061 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1274 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1149 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1089 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1277 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1179 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1501 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2873 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2267 Okunma.
Haber Yazılımı