301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
08 Ekim 2019 - Salı 11:07 Bu yazı 55 kez okundu
 
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

G- Çocuk Bakımı (Hidâne Hakkı)

Hidâne, çocuğun, ehliyetli biri tarafından belli bir süre için alı konup yetiştirilmesi demektir. Çocuğun yetiştirilmesi dinen anneye aittir ama anne hukuken bununla sorumlu tutulamaz. Fakat çocuğun bakımını üstlenecek başka bir kimse yoksa o zaman anne çocuğa bakmağa mecbur olur.[7] Anne boşanıp ayrıldıktan sonra hidâne için babadan ücret talep edebilir. (Nafakât m. 453) Çocuğun bakılacağı evin kirası da babaya aittir. Baba yoksa bunu en yakın akrabası öder. Fakat annenin kendi meskeni bulunur da çocuğa orada bakmak mümkün olursa ayrıca kira talep edemez. (Nafakât m.460) Çocuk için ödenecek nafaka, babanın maddi gücüne ve çocuğun yaşına göre değişir. Babanın eli darda değilse çocukların nafakalarında genişlik göstermesi gerekir. Hakim, nafakayı uygun gördüğü miktarda artırır. (Nafakât,m.458) Çocuk için takdir edilen nafaka anneye verilir. Annenin nafakayı çocuğa harcamadığı tespit edilirse ya nafaka güvenilir bir kişiye verilerek annenin ondan sabah akşam azar azar alması temin edilir veya nafakayı harcama görevi annenin dışında birine verilir. (Nafakât,m.461-462) Anne bir yabancıyla evlenince çocuğa bakma hakkını kaybeder. Çünkü bu durumda çocuk aşağılanıp huzursuz edilebilir. Fakat anne, çocuğun yakınlarından olan bir şahısla mesela amcasıyla evlenmişse bu hak düşmez.

Anne yabancı biriyle evlendiği halde bu kişi çocuğun bakımını kabul ederse onu annesinden almak caiz olmaz. Çok kere bir üvey baba, karısının hatırı ve Allah rızası için bir çocuğa akrabasından daha iyi bakabilir.[8] Bir kimse çocuğunu alıp başka bir yere götürmek isterse anne buna mani olabilir. Çünkü annenin çocuğu terbiye etme hakkını çiğnenmiş olur. Erkek çocuklar kendi işlerini yapabilecek bir çağa gelinceye kadar bakımını üstlenen kadının (hâdinesinin) yanında bulunur. Ondan sonra velisine teslim edilirler. Bu müddet yedi, sekiz veya dokuz yaşını tamamlayıncaya kadardır. Uygulamada yedi yaş esas alınmıştır. Erkek çocuklar bu yaştan sonra bir erkek gibi yetişmeye, ilim ve sanat öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu konuda babaları ve dedeleri daha ehildirler. Kız çocukları ise adet görmeye veya büluğ çağına yaklaşmaya yani erkeklerin ilgisini çekmeye (müştehât olmaya) başlayıncaya kadar analarının yanında kalırlar. Bundan sonra babalarının ve dedelerinin korumasına daha çok ihtiyaç duyacaklarından analarından alınırlar.[9] Bakım hakkı sona ermiş olan çocuğu anne, istediği zaman gidip görebilir. Kendisi bundan men edilemez.

 

H- Çocukların Nafakaları

Kız olsun erkek olsun, çocukların nafakalarını temin etmek babanın görevidir. Annenin ve diğer akrabanın bu konuda bir sorumluluğu yoktur. Baba çocuklarına bir türlü nafaka vermez ya da gaip olursa hakim, baba üzerine nafaka takdirinde bulunarak borçlanmak suretiyle çocukların geçimini temin etmesini anneye emreder. Sonra anne bu borcu çocukların babasından alır. Anne borç almayıp da harcamayı kendi malından yapmışsa bunu da bilahare kocasından talep edip alabilir. Babanın yokluğunda çocukları geçindirme görevini babanın babası üstlenir.

Baba, ayrıca bir serveti olmayan küçük çocuklarına bakmağa mecburdur. Çalışıp kazanacakları çağa geldiklerinde onları durumlarına uygun bir sanata koyar yahut ücretle çalıştırıp kazançlarını kendilerine harcar. Kazançları yeterli olmazsa noksan kalan kısmı baba, kendi malından tamamlar. Artan bir şey olursa onu çocuk namına saklar. Eğer çocuğun babası israfçı biri ise bu fazla kısım, hakim tarafından güvenilir bir kişiye teslim edilir. Çocuğun babası veya anası fakir olur da bu fazla kısma muhtaç olurlarsa onu kendilerine harcayabilirler. Çocuklar için taktir edilecek nafakalar, onların yaşlarına ve babalarının servetine uygun, yeterli miktarda olmalıdır. Babaları orta halli ise çocuklar için birer hizmetçi, yetmediği taktirde ikişer hizmetçi de tutulur.[10)

 

İ- Büyük Evladın Nafakası

Büluğa ermiş olan erkek evladın nafakası babaya lazım gelmez, kendilerinin çalışıp karşılaması gerekir. Mevki sahibi ve soylu bulunan kimselerin oğlu olduğu için bir yerde işçilik yapamayacak durumda olanlar kazançtan aciz sayılırlar. Bunların malları yoksa ve mahkemeye müracaat ederlerse nafakalarını hakim taktir eder. Babaları, ” Biz bunların geçimini sağlarız.” diyemezler. Kız evladın, kendine yetecek malı yok ve evli de değilse nafakası babasına aittir. İster bakire olsun isterse iddetini tamamlamış dul olsun, fark etmez.

Evladın tahsil masrafları babaya aittir. Büyük evladın gelirleri ve kazançları kendilerine yeterli olmaz ve çalışıp kazanamayacak durumda bulunurlarsa noksan kalan bölümünü babanın tamamlaması gerekir.[11] Günümüzde yukarıdaki görevlerin büyük bir kısmının erkekler tarafından yerine getirilmediği, kadının bu yüzden taşıyamayacağı yükler altına girdiği ve bir çok aile ihtilafının çıktığı kolaylıkla anlaşılabilir.

 

III- ERKEĞİN HAKLARI

 

A- Aile Reisliği

Erkek, üstlendiği bu kadar sorumluluğun bir karşılığı olmak üzere aile reisliği makamına oturur. Kadının temel görevi ise kocasının haklı isteklerine boyun eğmek ve kendisini daima onun meşru arzularına cevap verecek şekilde hazır bulundurmaktır. Resûlullahsallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kadın geceyi kocasının yatağından ayrılarak geçirirse yatağa dönünceye kadar melekler onu lanetlerler.” (Buhari, Nikah 85; Müslim Nikah l20) Kadının nafile oruç tutması kocasının iznine bağlanmıştır. Resûlullahsallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kocası yanındayken bir kadının (nafile) oruç tutması caiz değildir, izin vermişse o başka. Kocasının izni olmadan da eve kimseyi alamaz.” (Buhârî, Nikah 86) Kadın, aile sırlarını kimseye açmamalı, kocasına bağlı kalarak iffetini ve namusunu korumalıdır. Resûlullahsallahü aleyhi ve sellem bir kadına “Evli misin?” diye sordu. “Evet” dedi. Buyurdu ki, “Senin cennetin de cehennemin de kocandır.”[12]

Kadın, kocasının şartlara uygun olarak kendisine tahsis ettiği evde ikamet etmeli ve onun müsaadesi olmadan dışarı çıkmamalıdır. Fakat kocasının müsaadesi olmasa dahi başkasından olan alacağını gidip alabilir. Yanında mahremi bulunmak şartıyla farz olan hac ibadetini yapmak için yolculuğa çıkabilir. Muhammed aleyhisselam yol güvenliği olmadığı için kadınların mahremsiz olarak, tek başlarına yolculuk yapmalarına müsade etmemiştir. Ama yol ve can güvenliği sağlandığı taktirde kadınlar yolculuk yapabilirler. Kocanın müsaadesi olmadan kadının evden çıkmasının yasak olması iki sebebe dayanır. Biri, kocanın her istediği zaman karısıyla görüşebilmesinin mümkün olması, diğeri de kocanın karısından şüphelenmesinin önüne geçilmesidir. Çünkü kendinden habersiz dışarı çıkan kadından kocası şüphelenebilir. şüphe de aile saadetini baltalayıp yıkabilir. Kocası izin verdikten sonra kadının dışarı çıkmasının bir mahzuru yoktur.

 

 
Etiketler: Günümüzde, karı-koca, ihtilafının, sebepleri, 2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
30 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
48 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
69 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
54 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
89 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
52 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
78 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
60 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
61 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
58 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
90 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
105 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
82 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
98 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
173 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
82 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
116 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
97 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
198 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
68 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
130 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
125 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
67 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
84 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
91 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
100 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
98 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
120 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
101 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
101 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
93 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
114 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
78 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
130 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
103 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
96 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
77 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
120 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
109 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
140 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
149 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
124 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
109 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
95 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
127 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
131 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
114 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
203 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
157 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
128 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
109 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
104 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
140 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
146 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
127 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
118 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
200 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
107 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
238 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
191 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
114 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
143 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
198 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
204 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
317 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
139 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
148 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
175 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
244 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
441 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
290 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
208 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
238 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
258 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
236 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
240 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
233 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
310 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
235 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
387 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
218 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
681 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
940 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
758 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1256 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
339 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
353 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
293 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
323 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
367 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
372 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
386 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
403 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
433 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
496 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
559 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
554 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
579 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
731 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
586 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
567 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
644 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
561 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
419 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
427 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
452 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
433 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
563 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
431 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
472 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
474 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
471 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
492 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
483 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
536 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
489 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
493 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
964 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
509 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
515 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
509 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
555 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
543 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
974 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1514 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
934 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
501 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
502 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
904 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1020 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
758 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1108 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
514 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
469 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
882 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
591 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
728 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
633 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
540 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
593 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
701 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1098 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
595 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
586 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
737 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1538 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
655 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2053 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1594 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1692 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1326 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
790 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1020 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1340 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
779 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5747 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
715 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
836 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
799 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
696 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
709 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
717 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
736 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
771 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
633 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
697 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
715 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
709 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
725 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
849 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
651 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
713 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
710 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
722 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
755 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
753 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
723 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
799 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
810 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
733 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
858 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
789 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1021 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2463 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1558 Okunma.
Haber Yazılımı