301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
03 Kasım 2019 - Pazar 14:16 Bu yazı 749 kez okundu
 
Taoizm 1
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

 

Din, insanın var olmasından bu yana onun hayatında önemli bir yer işgal eden bir kurum olmuştur. Din kurumunun en temel öğelerinden biri de tanrı inancıdır. Bu tanrı tek, yüce, yaratıcı, yönetici ve her şeye sahip olandır. Başlangıç itibariyle büyük bir tanrı inancını dayalı olmayan hiçbir din yoktur. Ancak daha sonraları insanlar çeşitli nedenlerle bu tanrıya ulaşmak ve onun yardımını elde etmek için birçok aracı tanrılar, kutsallar, tabular edinmişlerdir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, göze görünmeyen, aşkın (müteal) ilahi varlığa ulaşmak için onunla irtibata geçecek aracı ilahlar edinmeleridir.

TAOİZM’İN KISA TARİHİ ve TAOİZM’DE TANRI İNANCI

Lao-Tzu’nun hayatı Taoizm, Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük özellik olmuştur. İşte bu öğretileri ortaya koyan ve Taoizm’in kurucusu olarak bilinen Lao-Tzu’nun hayatı hakkında bilgimiz çok azdır. Onun yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır. Hakkında bir çok görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuştur. Çinin ünlü tarihçilerinden Sseu-ma-Tsien M.Ö. 100 yılında yazdığı Shı-chı (şe-ki) adlı eserinde Lao-Tzu’nun biyografisini şu şekilde yazmiştir: ‘‘Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsiangg’da Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tan’dır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır.” Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; ‘‘İhtiyar Bilge’’ anlamına gelir.

Çin sözlü geleneğinde M.Ö. 604 diye bilinen doğum yılı, Shı-chı’de kayıtlı değildir. Bu, tarihin daha sonraları belirlendiğini göstermektedir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir. Mitolojiye göre, Lao-Tzu’nun annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Lao-Tzu, yani ihtiyar çocuk lakabı buradan gelmektedir. Bu efsane daha ileriye götürülerek doğum tarihi M.Ö. 1321 yılına kadar çıkarılmış ve kutsal bir kişi olarak gösterilmiştir. O zaman Lao-chun adını almıştır. Bazı araştırmacılara göre, bu gibi uydurma hikâyelerin çoğu Budizm’den sonra Budist hikâyelerine rağbet için yazılmıştır. Lao-Tzu’nun ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. 160 yıl hatta 200 yıl yaşadığını iddia edenler vardır.[4]

Lao-Tzu hakkında belli başlı iki rivayet vardır. Bunlardan biri Lao-Tzu’nun Konfüçyüsçülükle ilişkisi, diğeri ise ona atfedilen meşhur eser Tao Te Ching’le ilgilidir. Çin dini geleneğinin iki kolunu temsil edecek olan Konfüçyüs ile Lao-Tzu’nun karşılaşması şöyle anlatılır: Konfüçyüs, ayinlere dair bilgi edinmek üzere Lao- Tan’ın (Lao-Tzu ) yanına gider. Lao-Tzu çok yaşlı, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir. Lao-Tzu ona: ‘‘Tao’yu buldun mu ?’’ diye sorar. ‘‘Onu yirmi yedi yıl aradım ama bulamadım’’ der Konfüçyüs. Bunun üzerine Lao-Tzu, muhatabına şu öğütleri vermekle yetinir: ‘‘Bilge kişi karanlığı sever; olur olmaz şeylere kendini kaptırmaz, zamanı ve şartları inceler. Eğer yer ve zaman elverişli ise konuşur, değilse susar.

Hazinesi olan biri, onu herkese göstermez. Demek ki gerçekten bilge olan kişi hikmeti her gelene açiklamaz. Kendini begenmiş nefsini, arzularini, üzerindeki müstagniligi ve gayretkeş görüntüyü yok et! Bunların, şahsiyetine hiçbir faydası yoktur. İşte sana söyleyeceklerimin hepsi bu.’’ Konfüçyüs, bu görüşmeden üzgün ayrılır. Talebelerine şöyle söyler:‘‘Bütün hayvanları tanırım -kuşlar, balıklar, dört ayaklılar- ve her birinin davranışlarını bilirim. Ancak henüz ejderhayı tanıyamadım. Çünkü o, bulutların ve rüzgârın üstünde göğe çıkmaktadır. Bugün Lao-Tzu’yu gördüm, o bir ejderhaya benziyor.’’ Bu rivayeti aktaran Sseu-ma-Tsien düşünce farklılığını yansıtan mülakatı şöyle yorumlamaktadır: ‘‘Zira Lao-Tzu , Tao ve Te’yi araştırmakta idi. Onun öğretisine göre gizli ve sıradan bir hayat sürmek gerekmektedir.’’ Oysa Konfüçyüs , ‘‘üstün insan’’ idealini ortaya koymakta ve onun bir yönetici olması gerektiğini söylemektedir. Lao-Tzu hakkındaki diğer rivayet ise ona atfedilen Tao Te Chıng adlı kitaptır. Yapılan araştırmalar, Lao-Tzu, yani ‘‘ihtiyar bilge’’kelimesinin Çin geleneği içerisinde üretilmiş bir prototip olduğunu ve Tao Te Chıng adlı eserin ise birden fazla yazarının bulunduğunu iddia eder niteliktedir.

Chou hanedanın yavaş yavaş çökmeye yüz tuttuğunu gören Lao-Tzu bu kötü sonucu görmemek için hükümet merkezi olan Lo-yang şehrini terk ederek batıya gitmiş. Honan ya da Hien-kou geçidine geldiği zaman buranın muhafızı ve öğrencisi Hsi’nin isteği üzerine iki bölümden oluşan ve 5000 kelimeden fazla olan, Tao ve Te’ye dair düşüncelerini içeren bir eser kaleme almış. Honan geçidinden sonra kara bir öküze binerek bati illerine gitmiş. Hatta Hazar denizi sahillerine, Bakteryan’a kadar uzanmış ve buradan Hindistan’a inip Budizm’i kurduğu rivayet edilmektedir. Sseu-ma-Tsien, bütün bunları anlattıktan sonra bu rivayeti şu sözlerle tamamlar: ‘‘Hiç kimse bütün bunların doğru ve yanlış olduğunu söyleyemez. Çünkü Lao-Tzu gizli bir bilge idi.’’

 
Etiketler: Taoizm, 1,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Mayıs 2020
Tekvir Suresi
31 Okunma.
21 Mayıs 2020
Kadir Suresi
44 Okunma.
20 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
35 Okunma.
19 Mayıs 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
37 Okunma.
18 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
12 Okunma.
17 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
46 Okunma.
16 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
13 Okunma.
14 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
46 Okunma.
13 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
39 Okunma.
12 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
60 Okunma.
11 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam
45 Okunma.
09 Mayıs 2020
Faizcilerin davranış tarzı
65 Okunma.
07 Mayıs 2020
Para piyasası ve mal piyasası
56 Okunma.
05 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 4
50 Okunma.
03 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 3
54 Okunma.
02 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 2
55 Okunma.
01 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER
51 Okunma.
29 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar 2
58 Okunma.
28 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
102 Okunma.
27 Nisan 2020
Dinin Kaynağını (mı) Tartışıyoruz?
51 Okunma.
26 Nisan 2020
İmsak (Sabah Namazı) Vakti
152 Okunma.
25 Nisan 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
105 Okunma.
24 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi 2
105 Okunma.
23 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi
105 Okunma.
21 Nisan 2020
Bayramı Nebimiz Gibi Yaşayalım
141 Okunma.
20 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 7
81 Okunma.
19 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 6
89 Okunma.
17 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 5
95 Okunma.
16 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 4
62 Okunma.
15 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 3
46 Okunma.
14 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 2
52 Okunma.
12 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
31 Okunma.
11 Nisan 2020
Din ve Deyn
88 Okunma.
09 Nisan 2020
Allah'ın koyduğu sınırların aşılması ve oruç örneği
89 Okunma.
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
82 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
93 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
105 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
93 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
95 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
77 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
97 Okunma.
26 Mart 2020
Kur’ân’da Eşyanın Dili
95 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
80 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
82 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
89 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
106 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
99 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
96 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
108 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
144 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
124 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
121 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
109 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
253 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
143 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
129 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
132 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
159 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
129 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
135 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
154 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
239 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
162 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
166 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
194 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
137 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
187 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
202 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
235 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
374 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
276 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
226 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
222 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
381 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
265 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
748 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
465 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
514 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
439 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
505 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
396 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
435 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
486 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
533 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
477 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
472 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
387 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
396 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
445 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
477 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
428 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
453 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
513 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
407 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
513 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
455 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
554 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
397 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
493 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
503 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
408 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
447 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
422 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
497 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
511 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
491 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
467 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
493 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
521 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
483 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
474 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
581 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
485 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
465 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
417 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
524 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
486 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
515 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
559 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
552 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
459 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
471 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
505 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
552 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
533 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
562 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
515 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
504 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
502 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
439 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
533 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
539 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
468 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
459 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
583 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
442 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
618 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
605 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
460 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
487 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
621 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
594 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
730 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
501 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
532 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
536 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
599 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
887 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
674 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
561 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
624 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
637 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
591 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
586 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
615 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
668 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
580 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
993 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
593 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
1049 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1597 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1119 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1734 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
684 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
731 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
651 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
713 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
964 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
733 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
784 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
946 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
778 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
846 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
902 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
926 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
932 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1161 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
931 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
988 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1090 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
941 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
876 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
822 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
859 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
813 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
1026 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
832 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
874 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
818 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
857 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
860 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
877 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
910 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
864 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
894 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1381 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
851 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
891 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
891 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
936 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
906 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1395 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1961 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1383 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
874 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
881 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1299 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1396 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1118 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1462 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
885 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
808 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1273 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1129 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1187 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1022 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
904 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
1068 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1065 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1494 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
1035 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
972 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1098 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1890 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
1027 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2454 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2456 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2276 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1696 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1150 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1431 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1714 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1188 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6197 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1089 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1192 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1191 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1047 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1076 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1097 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1147 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1131 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
981 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
1026 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1093 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1076 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1088 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1212 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
993 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1098 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1081 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1075 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1144 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1094 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1061 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1268 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1149 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1089 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1276 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1178 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1500 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2872 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2267 Okunma.
Haber Yazılımı