301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
03 Kasım 2019 - Pazar 14:16 Bu yazı 462 kez okundu
 
Taoizm 1
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

 

Din, insanın var olmasından bu yana onun hayatında önemli bir yer işgal eden bir kurum olmuştur. Din kurumunun en temel öğelerinden biri de tanrı inancıdır. Bu tanrı tek, yüce, yaratıcı, yönetici ve her şeye sahip olandır. Başlangıç itibariyle büyük bir tanrı inancını dayalı olmayan hiçbir din yoktur. Ancak daha sonraları insanlar çeşitli nedenlerle bu tanrıya ulaşmak ve onun yardımını elde etmek için birçok aracı tanrılar, kutsallar, tabular edinmişlerdir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, göze görünmeyen, aşkın (müteal) ilahi varlığa ulaşmak için onunla irtibata geçecek aracı ilahlar edinmeleridir.

TAOİZM’İN KISA TARİHİ ve TAOİZM’DE TANRI İNANCI

Lao-Tzu’nun hayatı Taoizm, Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük özellik olmuştur. İşte bu öğretileri ortaya koyan ve Taoizm’in kurucusu olarak bilinen Lao-Tzu’nun hayatı hakkında bilgimiz çok azdır. Onun yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır. Hakkında bir çok görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuştur. Çinin ünlü tarihçilerinden Sseu-ma-Tsien M.Ö. 100 yılında yazdığı Shı-chı (şe-ki) adlı eserinde Lao-Tzu’nun biyografisini şu şekilde yazmiştir: ‘‘Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsiangg’da Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tan’dır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır.” Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; ‘‘İhtiyar Bilge’’ anlamına gelir.

Çin sözlü geleneğinde M.Ö. 604 diye bilinen doğum yılı, Shı-chı’de kayıtlı değildir. Bu, tarihin daha sonraları belirlendiğini göstermektedir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir. Mitolojiye göre, Lao-Tzu’nun annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Lao-Tzu, yani ihtiyar çocuk lakabı buradan gelmektedir. Bu efsane daha ileriye götürülerek doğum tarihi M.Ö. 1321 yılına kadar çıkarılmış ve kutsal bir kişi olarak gösterilmiştir. O zaman Lao-chun adını almıştır. Bazı araştırmacılara göre, bu gibi uydurma hikâyelerin çoğu Budizm’den sonra Budist hikâyelerine rağbet için yazılmıştır. Lao-Tzu’nun ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. 160 yıl hatta 200 yıl yaşadığını iddia edenler vardır.[4]

Lao-Tzu hakkında belli başlı iki rivayet vardır. Bunlardan biri Lao-Tzu’nun Konfüçyüsçülükle ilişkisi, diğeri ise ona atfedilen meşhur eser Tao Te Ching’le ilgilidir. Çin dini geleneğinin iki kolunu temsil edecek olan Konfüçyüs ile Lao-Tzu’nun karşılaşması şöyle anlatılır: Konfüçyüs, ayinlere dair bilgi edinmek üzere Lao- Tan’ın (Lao-Tzu ) yanına gider. Lao-Tzu çok yaşlı, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir. Lao-Tzu ona: ‘‘Tao’yu buldun mu ?’’ diye sorar. ‘‘Onu yirmi yedi yıl aradım ama bulamadım’’ der Konfüçyüs. Bunun üzerine Lao-Tzu, muhatabına şu öğütleri vermekle yetinir: ‘‘Bilge kişi karanlığı sever; olur olmaz şeylere kendini kaptırmaz, zamanı ve şartları inceler. Eğer yer ve zaman elverişli ise konuşur, değilse susar.

Hazinesi olan biri, onu herkese göstermez. Demek ki gerçekten bilge olan kişi hikmeti her gelene açiklamaz. Kendini begenmiş nefsini, arzularini, üzerindeki müstagniligi ve gayretkeş görüntüyü yok et! Bunların, şahsiyetine hiçbir faydası yoktur. İşte sana söyleyeceklerimin hepsi bu.’’ Konfüçyüs, bu görüşmeden üzgün ayrılır. Talebelerine şöyle söyler:‘‘Bütün hayvanları tanırım -kuşlar, balıklar, dört ayaklılar- ve her birinin davranışlarını bilirim. Ancak henüz ejderhayı tanıyamadım. Çünkü o, bulutların ve rüzgârın üstünde göğe çıkmaktadır. Bugün Lao-Tzu’yu gördüm, o bir ejderhaya benziyor.’’ Bu rivayeti aktaran Sseu-ma-Tsien düşünce farklılığını yansıtan mülakatı şöyle yorumlamaktadır: ‘‘Zira Lao-Tzu , Tao ve Te’yi araştırmakta idi. Onun öğretisine göre gizli ve sıradan bir hayat sürmek gerekmektedir.’’ Oysa Konfüçyüs , ‘‘üstün insan’’ idealini ortaya koymakta ve onun bir yönetici olması gerektiğini söylemektedir. Lao-Tzu hakkındaki diğer rivayet ise ona atfedilen Tao Te Chıng adlı kitaptır. Yapılan araştırmalar, Lao-Tzu, yani ‘‘ihtiyar bilge’’kelimesinin Çin geleneği içerisinde üretilmiş bir prototip olduğunu ve Tao Te Chıng adlı eserin ise birden fazla yazarının bulunduğunu iddia eder niteliktedir.

Chou hanedanın yavaş yavaş çökmeye yüz tuttuğunu gören Lao-Tzu bu kötü sonucu görmemek için hükümet merkezi olan Lo-yang şehrini terk ederek batıya gitmiş. Honan ya da Hien-kou geçidine geldiği zaman buranın muhafızı ve öğrencisi Hsi’nin isteği üzerine iki bölümden oluşan ve 5000 kelimeden fazla olan, Tao ve Te’ye dair düşüncelerini içeren bir eser kaleme almış. Honan geçidinden sonra kara bir öküze binerek bati illerine gitmiş. Hatta Hazar denizi sahillerine, Bakteryan’a kadar uzanmış ve buradan Hindistan’a inip Budizm’i kurduğu rivayet edilmektedir. Sseu-ma-Tsien, bütün bunları anlattıktan sonra bu rivayeti şu sözlerle tamamlar: ‘‘Hiç kimse bütün bunların doğru ve yanlış olduğunu söyleyemez. Çünkü Lao-Tzu gizli bir bilge idi.’’

 
Etiketler: Taoizm, 1,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Kasım 2019
Taoizm 2
339 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
210 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
236 Okunma.
15 Ekim 2019
Kadir Gecesi
222 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
226 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
204 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
195 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
236 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
227 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
223 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
205 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
198 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
198 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
237 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
239 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
237 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
245 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
318 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
222 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
263 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
239 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
340 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
209 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
277 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
269 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
209 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
222 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
229 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
248 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
249 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
266 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
247 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
249 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
238 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
250 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
224 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
279 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
250 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
237 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
211 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
271 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
256 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
287 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
289 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
276 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
244 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
239 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
264 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
277 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
268 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
354 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
300 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
266 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
251 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
245 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
289 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
292 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
268 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
255 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
339 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
248 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
387 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
332 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
247 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
282 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
346 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
350 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
457 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
278 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
296 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
310 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
388 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
595 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
432 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
352 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
388 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
402 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
374 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
381 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
373 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
451 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
383 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
554 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
368 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
829 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1108 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
902 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1400 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
480 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
500 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
448 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
473 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
529 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
513 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
527 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
580 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
574 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
635 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
702 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
701 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
724 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
872 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
732 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
708 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
787 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
701 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
562 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
579 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
601 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
579 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
711 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
577 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
615 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
616 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
614 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
634 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
622 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
680 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
632 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
638 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1106 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
646 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
663 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
653 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
697 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
683 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1109 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1661 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1071 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
658 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
650 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1052 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1165 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
901 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1248 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
659 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
607 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1022 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
767 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
872 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
784 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
683 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
734 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
845 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1241 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
736 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
733 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
879 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1679 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
802 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2193 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1748 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1837 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1462 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
927 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1162 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1486 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
916 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5900 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
866 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
987 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
947 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
852 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
853 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
867 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
878 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
917 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
774 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
831 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
854 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
853 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
866 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
995 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
789 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
852 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
855 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
867 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
898 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
890 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
865 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
944 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
950 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
877 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1000 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
928 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1159 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2605 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1740 Okunma.
Haber Yazılımı